Ανοσολογικός Έλεγχος

Δε χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία και η αιμοληψία μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.