Καλλιέργεια κολπικού επιχρίσματος

Την ημέρα της εξέτασης η ασθενής δεν πρέπει να πλυθεί εσωτερικά (ενδοκολπικά) και εξωτερικά στην περιοχή. Τρεις ημέρες πριν την εξέταση δεν πρέπει να έχει βάλει κολπικά υπόθετα και αλοιφές.