'Ελεγχος πηκτικότητας

Εάν ο ασθενής παίρνει αντιπηκτικό φάρμακο, δεν πρέπει να το πάρει το πρωί. Ιδανικό είναι να έχει προηγηθεί νηστεία 2 ωρών.